مقالات

تاثیر پلاستیک بر اکوسیستم جانداران

تاثیر پلاستیک بر اکوسیستم جانداران

تاثیر پلاستیک بر اکوسیستم جانداران

پلاستیک، به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی خاص خود، تأثیرات بسیاری بر اکوسیستم‌ها

و محیط زیست دارد. در زیر به برخی از تأثیرات پلاستیک بر اکوسیستم می‌پردازم:

آلودگی آب: پلاستیک‌ ها می‌توانند به رودخانه‌ ها، دریاچه‌ ها و اقیانوس‌ها ریخته شوند و به

عنوان آلودگی آب عمل کنند.

حضور پلاستیک‌ ها در آب می‌تواند به مرگ حیوانات آبزی و موجودات دریایی منجر شود و

باعث خرابکاری در زنجیره غذایی آبی شود.

تخریب محیط زیست زمینی: پلاستیک‌ ها کشتنی‌های طبیعی را مختل می‌کنند. جانوران

ممکن است به طور تصادفی آن‌ها را بلعیده و باعث مرگشان شود . همچنین پلاستیک‌های

بیشماری در بیابان‌ها و سایر مناطق طبیعی پراکنده شده‌اند که باعث تخریب مناظر طبیعی

می‌شوند.

تأثیرات بر جانوران:

حیوانات، به خصوص پرندگان و دریایی‌ها، ممکن است در پلاستیک‌ها گیر کنند و به طور غیرقابل

برگشت خفقانده شوند یا در نتیجه این مشکلات باعث مرگشان شود علاوه بر این، مصرف

پلاستیک توسط جانوران می‌تواند عوارض جسمی جدی ایجاد کند.

تخریب زیستگاه‌های طبیعی: تولید و دفع پلاستیک‌ها می‌تواند زیستگاه‌ های طبیعی را تخریب

کند. درختان و گیاهان ممکن است بر اثر گسترش صنعت پلاستیک به آنها آسیب برسانند و برخی

از گونه‌ها را به خطر انقراض بیاندازند.

تأثیرات بر خاک و خاکزیستان: پلاستیک‌های تجزیه نشده می‌توانند در خاک باقی بمانند و خاک

را به‌طور جبران  ناپذیری آلوده کنند. این موضوع می‌تواند رشد گیاهان را متاثر کرده و تأثیرات منفی

بر روی خاکزیستان و کشاورزی داشته باشد.

تأثیرات بر تغذیه انسان: برخی از پلاستیک‌ها مواد شیمیایی مضر مانند بیسفنول-A (BPA) را از

خود به تغذیه انسان منتقل می‌کنند. این مواد ممکن است بر سلامتی انسان‌ها تأثیر منفی داشته

باشند و باعث بروز برخی از بیماری‌ها شوند.این تأثیرات فقط برخی از نمونه‌ها از تأثیرات پلاستیک

بر اکوسیستم‌ها هستند. لازم به ذکر است که برای حفظ محیط زیست و کاهش تأثیرات منفی

پلاستیک، لازم است از راهکارهای مانند بازیافت، جایگزینی با مواد قابل تجدیدپذیر، آموزش عمومی

و همکاری بین دولت، صنعت و جامعه استفاده کنیم.

 

ببینید : تاثیر پلاستیک بر آب و هوا