مقالات

آثار زیست محیطی پلاستیک

آثار زیست محیطی 2پلاستیک

آثار زیست محیطی پلاستیک

استفاده گسترده از پلاستیک و مشکلات مرتبط با آن، آثار زیست محیطی جدی را در سراسر جهان

ایجاد کرده است. برخی از این آثار عبارتند از:

آلودگی محیط زیست: پلاستیک ها بسیار مقاوم هستند و برخی از انواع آنها تا چندین قرن نیاز به

تجزیه طبیعی ندارند. به علت طولانی بودن زمان تجزیه پلاستیک، پلاستیک های بیشماری در محیط

زیست باقی می مانند و منجر به آلودگی خاک، آب و هوا می شوند.

آسیب به جانوران زنده :

بسیاری از جانوران، از جمله ماهیان، پرندگان و حیوانات دریایی، با پلاستیک ها تماس برقرار می کنند

و ممکن است آنها  بتوانند  پلاستیک را به عنوان غذا در نظر بگیرند یا در آن گیر کنند. این باعث ایجاد

مشکلات گوارشی، انسداد روده، آسیب به اعضای داخلی و در نهایت مرگ آنها می شود.

تأثیر بر اکوسیستم ها: پلاستیک های بیشماری در اکوسیستم های آبی و خشک قرار دارند و تأثیرات

خطرناکی بر روی آنها دارند. این ممکن است منجر به کاهش تنوع زیستی، تخریب زیستگاه ها، تغییر در

جریان آب و تخریب زنجیره غذایی شود.

تأثیر بر اقتصاد: مدیریت پسماندهای پلاستیکی هزینه های زیادی را برای جوامع به همراه دارد. جمع آوری،

حمل و دفن صحیح پلاستیک ها هزینه های بالایی را می طلبد. همچنین، به علت آلودگی پلاستیک،

فعالیتهایی مانند صیادی، گردشگری ساحلی و صنعت ماهیگیری ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند و

کاهش درآمد و اشتغال را به همراه داشته باشد.

تأثیر بر تغییرات اقلیمی: تولید و دفع پلاستیک ها باعث انتشار گازهای گلخانه ای می شود.

همچنین، فرآیندهای تولید پلاستیک از منابع فسیلی، مانند نفت، استفاده می کنند که منجر به افزایش

غلظت گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمی می شود. این فهرست تنها چند نمونه از آثار زیست محیطی

پلاستیک است و همچنان ادامه دارد. برای کاهش این آثار، نیاز است که مصرف پلاستیک یکبار مصرف را

کاهش داده، پلاستیک های قابل بازیافت را جمع آوری و بازیافت کرده و به جایگزینی با محصولات قابل

تجدیدپذیر فکر کنیم.

 

ببینید : آثار پلاستیک بر حیاط وحش